Dziennik nr 116 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 18 lipca 2008 r.

Nr 116

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE

 


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2128

rozporządzenie nr 15/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2129

nr XVIII/114/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/180/2005 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

 
2130

nr XIII/77/08 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

 
2131

nr XXII/152/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/103/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica"

 
2132

nr XIII/82/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy

 
2133

nr XIII/84/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 
2134

nr XIX/90/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

 
2135

nr XXVI/196/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Międzychód

 
2136

nr XXVI/197/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: zwolnienia od podatku nieruchomości położonych na obszarze Gminy Międzychód

 
2137

nr XXI/165/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: nadania nazwy placu

 
2138

nr XXI/144/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XIX/127/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
2139

nr XVII/160/08 Rady Gminy Kościan z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/129/04 Rady Gminy Kościan z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia w Ośrodku Wypoczynkowym w Nowym Dębcu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 
2140

nr XVI/86/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/34/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Stawiszyn poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia na inkaso

 


UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

 
2141

nr 78/495/08 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego

 
2142

nr 52/294/08 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rawickiego w roku 2008

 


POROZUMIENIA

 
2143

aneks nr 7 z dnia 21 maja 2008 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 
2144

aneks nr 7 z dnia 21 maja 2008 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Dominowo a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 
2145

aneks nr 7 z dnia 21 maja 2008 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Krzykosy a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 
2146

aneks nr 7 z dnia 21 maja 2008 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Wartą a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 
2147

aneks nr 7 z dnia 21 maja 2008 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Zaniemyśl a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 
2148

nr 120/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Gminą Mieścisko a Powiatem Wągrowieckim w sprawie remontu chodników przy drogach powiatowych

 


SPRAWOZDANIA

 
2149

zarządzenie nr 17/2008 Wójta Gminy Olszówka z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2007

 
2150

zarządzenie nr 11/2008 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

 


INFORMACJA

 


PREZESA URZĘDU REGULCJI ENERGETYKI

 
2151

nr WCC/179-ZTO-B/740/W/OPO/2008/AJ i nr PCC/1072B/740/W/OPO/2008/AJ z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie Mondi Świecie S.A.

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2152

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 9 czerwca 2008 r. o wynikach przedterminowych wyborów wójta gminy Ostrów Wielkopolski przeprowadzonych w dniu 8 czerwca 2008 r.

 
2153

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 16 czerwca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damasławek przeprowadzonych w dniu 15 czerwca 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 21:38