Dziennik nr 121 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 30 lipca 2008 r.

Nr 121

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2208

nr XXII/254/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie

 
2209

nr XXII/255/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Chłopskiej w Gnieźnie

 
2210

nr XXII/256/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka ulicy Piekary pomiędzy ulicą Rzemieślniczą a Myśliwiecką w Gnieźnie

 
2211

nr XV/140/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Imielinie dz. nr ewid. 206

 


POROZUMIENIA

 
2212

zawarte w dniu 2 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Odolanów w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
2213

zawarte w dniu 17 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Pleszew w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 


SPRAWOZDANIA

 
2214

zarządzenie nr /08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 r.

 
2215

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2007

 
2216

uchwała nr 3/II/2008 Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie za rok 2007

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:48