Dziennik nr 122 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lipca 2003 r.

Nr 122

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2270

nr 140/03 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 1 do Rady Miejskiej w Siecznej

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2271

nr VIII/128/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie opłaty targowej

 
2272

nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
2273

nr VI/85/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Murowanej Goślinie

 
2274

nr VI/88/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/25/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2003 rok

 
2275

nr XIII/70/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/2/02 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Buk

 
2276

nr XVI/90/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Baranowo

 
2277

nr XVI/91/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Batorowo

 
2278

nr XVI/92/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ceradz Kościelny

 
2279

nr XVI/93/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chyby

 
2280

nr XVI/94/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Góra

 
2281

nr XVI/95/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jankowie

 
2282

nr XVI/96/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kokoszczyn

 
2283

nr XVI/97/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lusowo

 
2284

nr XVI/98/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lusówko

 
2285

nr XVI/99/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przeźmierowo

 
2286

nr XVI/100/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rumianek

 
2287

nr XVI/101/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sady

 
2288

nr XVI/102/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sierosław

 
2289

nr XVI/103/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Swadzim

 
2290

nr XVI/104/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tarnowo Podgórne

 
2291

nr XVI/105/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wysogotowo

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KALISZU

 
2292

z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Kaliskiego

 


SPRAWOZDANIE

 
2293

sprawozdanie Wójta Gminy Wągrowiec z wykonania budżetu za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:59