Dziennik nr 128 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 sierpnia 2008 r.

Nr 128

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2355

nr XXII/161/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2008-2011

 
2356

nr XXII/164/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski

 
2357

nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek gastronomicznych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski

 
2358

nr XXV/213/08 Rady Gminy Szamotuły z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Szamotuły

 
2359

nr XXV/223/08 Rady Gminy Szamotuły z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/202/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w mieście Szamotuły

 
2360

nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej

 


UCHWAŁA

 


SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2361

nr XXV/351/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 11.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:14