Dziennik nr 130 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 lipca 2003 r.

Nr 130

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2429

nr VIII/50/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białków Górny

 
2430

nr VIII/51/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białków Kościelny

 
2431

nr VIII/52/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Daniszew

 
2432

nr VIII/53/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowice Częściowe

 
2433

nr VIII/54/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowice Stare

 
2434

nr VIII/55/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrów

 
2435

nr VIII/56/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gąsiorów

 
2436

nr VIII/57/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gozdów

 
2437

nr VIII/58/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kościele

 
2438

nr VIII/59/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Leszcze

 
2439

nr VIII/60/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łęka

 
2440

nr VIII/61/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mariampol

 
2441

nr VIII/62/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Police Mostowe

 
2442

nr VIII/63/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Police Średnie

 
2443

nr VIII/64/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków I

 
2444

nr VIII/65/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków II

 
2445

nr VIII/66/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Straszków

 
2446

nr VIII/67/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzęśniew

 
2447

nr VIII/68/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzęśniew Mały

 
2448

nr VIII/69/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tury

 
2449

nr VIII/70/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Waki

 
2450

nr 126 Rady Miasta Konina z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 329 Rady Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2000 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, obejmującego działkę w rejonie ulicy Przydziałki

 
2451

nr VII/57/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie zasad zbywania komunalnych lokali mieszkalnych

 
2452

nr VII/59/03 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 


POROZUMIENIE

 
2453

porozumienie nr UA/95/WKS/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim w sprawie wspierania instytucji kultury

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2454

aneks do porozumienia zawarty w dniu 2 lipca pomiędzy Powiatem Konińskim a Związkiem Międzygminnym "Koniński Region Komunalny" w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2455

informacja o przedsiębiorstwie energetycznym "ZRUG" Sp. z o.o. ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki promesy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:37