Dziennik nr 132 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 lipca 2010r.

Nr 132

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2516

nr XXXV/329/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Łaszczyna

 
2517

nr XXXVII/479/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Gostyń

 
2518

nr XXXVII/480/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Gostyń

 
2519

nr XXXVII/490/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Gostyniu w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

 
2520

nr XXX/174/10 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej w charakterze socjalnym

 
2521

nr XLIV/292/10 Rady Gminy Piaski z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
2522

nr XLI/324/10 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie Bojanowo podległym jednostkom, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

 
2523

nr XLI/325/10 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznaczenia siedziby obwodowej komisji wyborczej

 
2524

nr XXXVII/174/10 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso na terenie Miasta i Gminy Mikstat

 
2525

nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Rawicz do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
2526

nr XLII/508/10 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz Areszcie Śledczym w Lesznie

 
2527

nr XLII/509/10 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 
2528

nr XLII/510/10 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Leszna

 
2529

nr XLVII/494/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 
2530

nr XLVII/495/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Śmigiel

 


SPRAWOZDANIA

 
2531

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat za 2009 rok

 
2532

zarządzenie nr 129/2010 Burmistrza Ujścia z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2009 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2533

nr OPO-4210-1198)/2010/2010/282/IX/AS z dnia 18 maja 2010 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez Miejska Energetykę Cieplną Piła spółka z o.o. z siedzibą w Pile

 
Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.07.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 11:29