Dziennik nr 134 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 19 sierpnia 2008 r.

Nr 134

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2453

nr XXVIII/203/2008 Rady Miejskiej Koło z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminów zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - Środowiskowej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szkolnej 2B w Kole oraz Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 12 w Kole

 
2454

nr XXVIII/207/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
2455

nr XIV/100/08 Rady Gminy Powidz z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw

 


SPRAWOZDANIA

 
2456

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2007 rok

 
2457

zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2007 rok

 


POROZUMIENIA

 
2458

porozumienie z dnia 13 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą i Miastem Rychwał w sprawie zasad rozliczania środków finansowych Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekazanych jednostce administracji samorządowej w zakresie remontów grobów i cmentarzy wojennych

 
2459

porozumienie z dnia 16 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Rawicz w sprawie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi

 
2460

porozumienie z dnia 16 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Rawicz w sprawie zasad rozliczania środków finansowych Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekazanych jednostce administracji samorządowej w zakresie remontów grobów i cmentarzy wojennych

 
2461

porozumienie z dnia 18 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Lwówek w sprawie zasad rozliczania środków finansowych Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekazanych jednostce administracji samorządowej w zakresie remontów grobów i cmentarzy wojennych

 
2462

porozumienie z dnia 20 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie zasad rozliczania środków finansowych Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekazanych jednostce administracji samorządowej w zakresie remontów grobów i cmentarzy wojennych

 
2463

porozumienie z dnia 20 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Miastem Kalisz w sprawie zasad rozliczania środków finansowych Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekazanych jednostce administracji samorządowej w zakresie remontów grobów i cmentarzy wojennych

 
2464

porozumienie z dnia 26 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Lwówek w sprawie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi

 
2465

porozumienie z dnia 26 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Trzemeszno w sprawie zasad rozliczania środków finansowych Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekazanych jednostce administracji samorządowej w zakresie remontów grobów i cmentarzy wojennych

 
2466

porozumienie z dnia 27 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz w sprawie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi

 
2467

porozumienie z dnia 1 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Krobia w sprawie zasad rozliczania środków finansowych Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przekazanych jednostce administracji samorządowej w zakresie remontów grobów i cmentarzy wojennych

 
2468

porozumienie Nr SO/53110-2/08/156 z dnia 30 czerwca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Dopiewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie

 
2469

porozumienie Nr SO/53110-2/08/160 z dnia 1 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Kostrzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie

 
2470

porozumienie Nr SO/53110-2/08/154 z dnia 1 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Kórnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

 
2471

porozumienie Nr SO/53110-2/08/157 z dnia 1 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Suchy Las w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie i Suchym Lesie

 
2472

porozumienie Nr SO/53110-2/08/159 z dnia 1 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym

 
2473

porozumienie Nr SO/53110-2/08/153 z dnia 3 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Stęszew w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie

 
2474

porozumienie z dnia 3 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Średzkim a gminą Środa Wielkopolska w zakresie budowy drogi w Mącznikach

 
2475

porozumienie Nr SO/53110-2/08/158 z dnia 4 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Buk w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku

 
2476

porozumienie Nr SO/53110-2/08/150 z dnia 4 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie

 
2477

porozumienie Nr SO/53110-2/08/161 z dnia 4 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU ENERGETYKI

 
2478

decyzja nr OPO-4210-32(5)/2008/122/VII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Kotłowni "IZOPOL" Zakład Gospodarki Cieplnej i Wodnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzemesznie

 


ZARZĄDZENIE WÓJTA

 
2479

zarządzenie nr 33/08 Wójta Gminy Władysławów z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych w okresie letnim na terenie gminy Władysławów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:57