Dziennik nr 143 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 10 października 2007 r.

Nr 143

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3180

nr 48/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowo

 
3181

nr IX/85/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew

 
3182

nr IX/86/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew

 
3183

nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kleczew

 
3184

nr IX/93/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kleczew

 
3185

nr XI/114/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 
3186

nr VIII/55/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/190/2006 Rady Gminy Kamieniec z dnia 7 kwietnia 2006 r., dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec

 
3187

nr XI/53/07 Rady Gminy w Kole z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/142/05 Rady Gminy Koło z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów statutu sołectwa Katarzyna

 
3188

nr 53/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/07/V z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa

 
3189

nr XI/70/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/196/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku

 
3190

nr XI/71/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Okonek

 


OGŁOSZENIE STAROSTY ŚREMSKIEGO

 
3191

ogłoszenie Starosty Śremskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Śremie na kadencję 2007 - 2011

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 10.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 18:35