Dziennik nr 143 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Nr 143

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2586

nr XV/113/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włoszakowice

 
2587

nr XV/114/08 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice

 
2588

nr XXIV/142/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piechaninie dla działek o nr 123/2 i 126

 
2589

nr XXIV/143/08 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 


SPRAWOZDANIA

 
2590

sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu za 2007 rok

 


POROZUMIENIE

 
2591

porozumienie z dnia 23 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Grodzisk Wielkopolski w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu remontu drogi powiatowej

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
2592

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 lipca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Powidz przeprowadzonych w dniu 27 lipca 2008 r.

 
2593

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 28 lipca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki przeprowadzonych w dniu 27 lipca 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:29