Dziennik nr 148 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 września 2003 r.

Nr 148

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2791

nr 45/03 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2792

nr XII/59/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Luboń

 
2793

nr VIII/61/2003 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary położone w obrębie wsi Piotrowice, gmina Święciechowa dz. nr ewid. 148/2 i 196

 
2794

nr VIII/62/2003 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w Świeciechowie dz. nr ewid 331/3, 1184, 1189, 1217, 1219/2, 1220, 1225, 1226/6

 
2795

nr IX/61/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie lokalizacji targowiska w Sulęcinku

 
2796

nr IX/62/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 
2797

nr VIII/54/2003 Rady Gminy Nowe Miasto n/Wartą z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Miasto n/Wartą

 
2798

nr VIII/56/2003 Rady Gminy Nowe Miasto n/Wartą z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych

 
2799

nr XI/71/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/367/2002 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2800

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/448E/154/W/OPO/2003/AJ i nr OCC/128B/154/W/OPO/2003/AJ

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2801

decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO -820/1574-A/4/2003/III/AS z 8 września 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "PRESSTERM" spółka z o.o. z siedzibą w Bolechowie gm. Czerwonak

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.09.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:48