Dziennik nr 151 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 września 2003 r.

Nr 151

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2839

nr 47/2003 z dnia 15 września 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2840

nr III/12/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Pobiedziska wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanego przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami A.W.R.S.P. oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych

 
2841

nr III/13/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
2842

nr III/15/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

 
2843

nr III/16/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej

 
2844

nr III/17/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
2845

nr III/19/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat w roku 2003

 
2846

nr IV/29/02 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 
2847

nr X/112/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Gładyszewo oraz miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Piły w rejonie ulicy Kamiennej i Os. Gładyszewo

 
2848

nr 92/XIII/03 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonak

 
2849

nr XI/96/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Leszna

 
2850

nr XI/99/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie

 
2851

nr XV/114/03 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej

 
2852

nr XV/115/03 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

 
2853

nr XI/102/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
2854

nr XI/108/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kaplica

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
2855

z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej Ostrzeszów

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
2856

z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2857

z dnia 12 września 2003 r. o sprostowaniu błędu

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2858

nr OPO-820/2600-A/8/2003/V/Ro z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krzyżu Wlkp.

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2859

nr WCC/859A/1317/W/OPO/2003/AJ z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza na wniosek "GEOTERMII - CZARNKÓW" sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie

 
2860

nr WCC/7421/11/W/OWR/2003/HC z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła udzielonej przedsiębiorstwu energetycznemu - Harpen Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.09.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:41