Dziennik nr 168 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 6 października 2008 r.

Nr 168

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2813

rozporządzenie nr 22/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Cybiny w Poznaniu"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2814

nr XVI/108/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Obrzycko

 
2815

nr XVI/109/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich

 
2816

nr XXIV/196/08 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las - rejon ulicy Nektarowej dla działki o nr ew. 379/6

 
2817

nr XXXI/237/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych

 
2818

nr XXXI/239/2008 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
2819

nr XXVII/195/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 września 2008 r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w treści uchwały Nr XXVI/190/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Nowy Tomyśl przez inne podmioty, niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 
2820

nr XXVII/197/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy na terenie wsi Boruja Kościelna

 


SPRAWOZDANIE

 
2821

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

 


OBWIESZCZENIE KOMISZRZA WYBORCZEGO W PILE

 
2822

obwieszczenie z dnia 8 września 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łobżenicy przeprowadzonych w dniu 7 września 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 06.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 12:00