Dziennik nr 17 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 26 lutego 2008 r.

Nr 17

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
372

nr XII/87/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Blizanów na rok 2008

 
373

nr XII/90/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawi nadania nazw ulic na terenie wsi Pawłówek

 
374

nr XVIII/106/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Kępnie, z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
375

nr XIV/84/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin

 
376

nr XII/55/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Doruchów

 
377

nr XII/56/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Doruchów

 
378

nr XII/59/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów

 
379

nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

 
380

nr XVII/218/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/266/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

 
381

nr XVII/220/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w rejonie ulic Klasztornej- Strzeleckiej

 
382

nr XVII/221/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulic Pruślińskiej- Jasnej

 
383

nr XI/86/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata

 
384

nr XVI/81/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu Gminy Mycielin na 2008 rok

 


OGŁOSZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
385

komunikat z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia miesięcznego koszty utrzymania mieszkańca w 2008 roku w Domu Pomocy Społecznej w Rogowie, który znajduje się na terenie Powiatu Gostyńskiego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:22