Dziennik nr 188 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 10 grudnia 2007 r.

Nr 188

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4185

zarządzenie nr 221/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. W sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rychwale

 
4186

zarządzenie nr 222/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4187

nr 78/IX/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 10 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy osiedla oraz nazw ulicom na terenie miasta Wielenia

 
4188

nr XIII/69/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Szydłowo

 
4189

nr 106/XI/07 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XVII/96 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie nadania nazw trzem ulicom na osiedlu Międzylesie w Wieleniu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:16