Dziennik nr 191 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nr 191

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4255

nr XCII/1032/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Rejon ulicy Bielniki w Poznaniu

 
4256

nr XXIV/215/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Czechosłowackiej, Przełęcz w Poznaniu

 
4257

nr XXIV/216/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Kampus Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta" w Poznaniu

 
4258

nr XXV/231/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Literackiej i Horacego w Poznaniu

 
4259

nr XXV/232/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Dębiec 1" w Poznaniu

 


OBWIESZCZENIE

 
4260

Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2007 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Poznania

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4261

informacja nr WCC/310-ZTO-A/227/W/OPO/2007/AJ zmieniająca przedmiot i zakres działalności gospodarczej określony w koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu sp. z o.o.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:08