Dziennik nr 196 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nr 196

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4386

nr 74/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4387

nr XIV/76/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4388

nr XIII/125/2007 Rady Gminy Gniezna z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

 
4389

nr XIII/127/2007 Rady Gminy Gniezna z dnia 31 października 2007 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
4390

nr XI/75/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4391

nr XV/71/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 
4392

nr XV/72/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4393

nr XV/73/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008

 
4394

nr XV/74/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4395

nr XV/75/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4396

nr XI/51/2007 Rady Gminy Godziesze Wielkie z 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w 2008 r.

 
4397

nr XI/52/2007 Rady Gminy Godziesze Wielkie z 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Godziesze Wielkie na 2008 rok

 
4398

nr XI/53/2007 Rady Gminy Godziesze Wielkie z 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Godziesze Wielkie

 
4399

nr XII/63/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Miejska Górka

 
4400

nr XII/64/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Miejska Górka

 
4401

nr XII/65/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Miejska Górka

 
4402

nr XI/42/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 
4403

nr XI/73/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4404

nr XI/74/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4405

nr XI/75/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

 
4406

nr XI/7/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej obowiązującej od 2008 roku

 
4407

nr XI/77/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4408

nr XI/78/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4409

nr XI/79/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
4410

nr XIV/80/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4411

nr XIV/81/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008

 
4412

nr XIV/82/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2008

 
4413

nr XIV/83/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

 
4414

nr XIV/84/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008

 
4415

nr XIV/85/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmiany wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości

 
4416

nr X/49/2007 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4417

nr X/50/2007 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
4418

nr X/51/2007 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4419

nr X/52/2007 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy, na 2008 rok

 
4420

nr X/54/2007 Rady Gminy Rychtal z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4421

nr XV/56/2007 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brodnica na 2008 rok

 
4422

nr XV/57/2007 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brodnica na 2008 rok

 
4423

nr XV/58/2007 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Brodnica

 
4424

nr XV/59/2007 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica na 2008 rok

 
4425

nr XIII/66/07 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4426

nr XIII/67/07 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2008

 
4427

nr XIII/68/07 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzeni zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4428

nr XIII/69/07 Rady Gminy w Cekowie Kolonii z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4429

nr XIII/73/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 listopada 200 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4430

nr XIII/74/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 listopada 200 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4431

nr XIII/75/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 listopada 200 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

 
4432

nr XIII/76/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 listopada 200 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Kościelec

 
4433

nr XIV/64/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego

 
4434

nr XIV/65/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zwolnieni z podatku rolnego

 
4435

nr XIV/66/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4436

nr XIV/67/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
4437

nr XIV/68/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4438

nr XIII/93/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Międzygminnego "Obra" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, powierzonych Związkowi

 
4439

nr 77/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZ WYBORCZEGO W PILE

 
4440

z dni 3 grudnia 2007 r. w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrorogu

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:55