Dziennik nr 197 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nr 197

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4441

nr X/70/2007 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru

 
4442

nr XIV/61/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4443

nr VIII/44/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych

 
4444

nr VIII/45/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4445

nr X/111/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 r. w sprawie: podatku od nieruchomości

 
4446

nr XII/71/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4447

nr X/51/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2008

 
4448

nr X/52/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4449

nr X/53/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie: zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2008

 
4450

nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2008

 
4451

nr 118/XVII/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 13/III/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzanie jej poboru w drodze inkasa

 
4452

nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.

 
4453

nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4454

nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia opłaty targowej

 
4455

nr XII/66/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2008 rok

 
4456

nr XII/67/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4457

nr XII/68/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4458

nr XII/69/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4459

nr X/65/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4460

nr X/66/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4461

nr X/67/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4462

nr X/68/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego

 
4463

nr X/69/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenie sposobu pobierania podatku leśnego

 
4464

nr X/70/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4465

nr X/71/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4466

nr X/72/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miłosław

 
4467

nr XI/82/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
4468

nr XI/83/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4469

nr XIII/54/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4470

nr XIII/56/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od nieruchomości

 
4471

nr XIII/121/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4472

nr XIII/122/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4473

nr XIII/123/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4474

nr XIII/67/07 Rady Gminy Lądek z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę ustalenia stawki do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 
4475

nr XIV/107/07 Rady Gminy Złotów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

 
4476

nr XIV/109/07 Rady Gminy Złotów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości tej opłaty, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności

 
4477

nr XIV/110/07 Rady Gminy Złotów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2007 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2008 na obszarze Gminy

 
4478

nr XII/60/07 Rady Gminy Wapno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wapno

 
4479

nr XII/61/07 Rady Gminy Wapno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych

 
4480

nr XII/63/07 Rady Gminy Wapno z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Wapno

 
4481

nr XV/93/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4482

nr XV/96/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/20/2002 w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa

 
4483

nr XV/97/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4484

nr XV/98/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej

 
4485

nr IX/47/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo

 
4486

nr IX/48/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
4487

nr IX/52/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości podatku od środków transportowych

 
4488

nr IX/54/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4489

nr XI/65/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4490

nr XI/66/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4491

nr XI/67/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
4492

nr XI/68/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:52