Dziennik nr 199 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nr 199

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4532

nr X/67/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4533

nr X/68/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2008 rok

 
4534

nr XVI/88/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4535

nr XV/90/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości

 
4536

nr XV/91/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: podatku rolnego

 
4537

nr XII/74/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

 
4538

nr XIII/71/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

 
4539

nr XIII/72/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4540

nr XIII/73/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

 
4541

nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4542

nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

 
4543

nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 
4544

nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - na okres dłuższy niż 3 lata

 
4545

nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4546

nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości dróg

 
4547

nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tego podatku oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

 
4548

nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4549

nr XXVI/254/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla mostu

 
4550

nr XXVI/255/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
4551

nr 186 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4552

nr 187 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 
4553

nr 188 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
4554

nr 191 Rady Miasta Konina z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 
4555

nr XVIII/123/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

 
4556

nr XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2008

 
4557

nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok

 
4558

nr XVIII/126/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru na 2008 r.

 
4559

nr XVIII/127/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4560

nr IX/64/2007 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i określenia wzoru formularzy i zwolnień w podatku rolnym

 
4561

nr IX/65/2007 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4562

nr IX/68/2007 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4563

nr X/65/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4564

nr XVI/107/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2008 r.

 
4565

nr XI/70/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok na obszarze gminy Kiszkowo, wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4566

nr XI/71/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2008 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4567

nr XI/72/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2008 rok

 
4568

nr XI/73/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na obszarze Gminy Kiszkowo na 2008 rok

 
4569

nr XI/74/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Kiszkowo wzorów formularzy podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
4570

nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4571

nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Okonek

 
4572

nr XIV/95/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4573

nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku leśnego

 
4574

nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości

 
4575

nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego

 
4576

nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
4577

nr XIII/97/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych

 
4578

nr XI/69/2007 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4579

nr XI/70/2007 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4580

nr XI/71/2007 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości podatku od nieruchomości

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.09.2012 - 17:55