Dziennik nr 2 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 stycznia 2009

Nr 2

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
28

z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
29

nr XXIII/199/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany kategorii niektórych dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

 
30

nr XIX/117/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów na odcinku położonym w gminie Kołaczkowo

 
31

nr XXII/128/2008 Rady miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostroróg

 
32

nr XXIII/340/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Środa Wielkopolska na rok 2009

 
33

nr XXIX/365/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej

 
34

nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
35

nr XXI/161/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Nekla na rok 2009

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
36

nr XXVI/180/2008 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2009-2012

 


UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

 
37

nr IX/185/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji w Koninie z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009 rok

 
38

nr 12/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego z siedzibą w Mieścisku z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego na 2009 rok

 
39

nr VII/18/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:44