Dziennik nr 20 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 28 lutego 2008 r.

Nr 20

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
419

nr XII/80/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kłecko

 
420

nr XVII/133/07 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Lulinek

 
421

nr XII/146/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Stęszewie

 
422

nr XII/149/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew

 
423

nr XIII/91/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwilcz

 
424

nr XXIII/134/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008

 
425

nr XXIII/135/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, warunków i szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania zawodnikom z Gminy Mosina w związku z ich osiągnięciami sportowymi oraz wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
426

nr XXIII/139/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina

 
427

nr XXIII/140/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina

 
428

nr XIII/84/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

 
429

nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, stażowego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nekla

 
430

nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Nekla na rok 2008

 
431

nr XIII/112/07 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
432

nr XIII/113/07 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
433

nr XIII/114/07 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich, prowadzonych przez Gminę Poniec

 
434

nr XIV/74/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2008

 
435

nr XIV/80/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy i miasta Pyzdry

 
436

nr XVIII/147/07 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/221/05 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szamotuły oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych (w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XLVII/362/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 października 2006 r.)

 
437

nr XIII/108/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały XII/94/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 
438

nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
439

nr XIII/113/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbąszyń na rok 2008

 
440

nr XIII/119/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/277/06 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
441

nr XIII/123/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbąszyń na rok 2008

 
442

nr XIII/124/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zbąszyń

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
443

nr XIV/87/07 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

 
444

nr XIV/91/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY

 
445

nr 07/2008 Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:13