Dziennik nr 203 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2007 r.

Nr 203

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4679

nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4680

nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4681

nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok

 
4682

nr XVI/187/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/318/04 Rady Miasta Piły w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4683

nr IX/52/2007 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4684

nr IX/53/2007 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 rok

 
4685

nr IX/54/2007 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4686

nr XII/86/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

 
4687

nr IX/57/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4688

nr IX/58/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości tej opłaty, określenia zasad jej ustalania oraz terminu płatności

 
4689

nr IX/59/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4690

nr IX/60/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 
4691

nr IX/61/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
4692

nr IX/62/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
4693

nr IX/63/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
4694

nr XVII/74/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4695

nr XVII/75/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej na 2008 rok

 
4696

nr XVII/76/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 
4697

nr XVII/77/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4698

nr XV/105/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4699

nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty targowej

 
4700

nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4701

nr XV/109/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4702

nr XV/110/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej

 
4703

nr XIV/82/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4704

nr XIV/83/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4705

nr XIV/84/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4706

nr XIV/85/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4707

nr XIV/86/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr II/10/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie Gminy Koźminek

 
4708

nr XVI/175/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/265/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4709

nr XVI/177/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4710

nr XVI/178/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w opłacie od posiadania psów

 
4711

nr XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4712

nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4713

nr 137/XVII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2006-2010

 
4714

nr 139/XVII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4715

nr 145/XVII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4716

nr 146/XVII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego

 
4717

nr XIV/79/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4718

nr XIV/80/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2008 r.

 
4719

nr XIV/81/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
4720

nr XIV/82/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok

 
4721

nr XIV/83/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
4722

nr XIV/84/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4723

nr XIV/85/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wronki

 
4724

nr XII/101/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego

 
4725

nr XII/102/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4726

nr XII/103/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4727

nr XII/104/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru

 
4728

nr XI/84/07 Rady Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4729

nr XI/85/07 Rady Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 
4730

nr XI/86/07 Rady Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

 
4731

nr XI/87/07 Rady Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
4732

nr XI/89/07 Rady Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych w gminie Lipka

 
4733

nr XV/105/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2008 rok

 
4734

nr XV/106/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu 1 q żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy i miasta Nowy Tomyśl

 
4735

nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Tomyśl na lata 2007-2011

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
4736

nr XIV/82/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2008"

 
4737

nr XIV/83/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2008 roku" nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki

 
4738

nr XIV/84/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/139/2005 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat wągrowiecki

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.09.2012 - 17:46