Dziennik nr 208 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 24 grudnia 2007 r.

Nr 208

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4911

nr 102/XVI/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2008

 
4912

nr 103/XVI/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4913

nr 104/XVI/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4914

nr 105/XVI/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2007 r. w sprawie: ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gmin

 
4915

nr 169 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - obszar między ulicami Kolską a Jarzębinową

 
4916

nr 171 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ulic Leśnej i Przemysłowej

 
4917

nr XV/136/2007 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Gostyń

 
4918

nr IX/94/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubasz

 
4919

nr XVII/101/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie: określenia na terenie miasta i gminy Buk wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz poboru tego podatku

 
4920

nr XVII/102/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4921

nr XVII/103/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej w roku 2008 oraz poboru tej opłaty

 
4922

nr XVII/104/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008, terminu płatności oraz poboru tej opłaty

 
4923

nr XVII/105/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 
4924

nr XVII/106/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2008 roku

 
4925

nr IX/46/2007 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dominowo

 
4926

nr XVII/90/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4927

nr XVII/91/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego

 
4928

nr XVII/92/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku leśnego

 
4929

nr XII/72/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4930

nr XI/137/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok

 
4931

nr XVI/181/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
4932

nr XVI/182/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2008 r.

 
4933

nr XVI/183/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2008 roku

 
4934

nr XVI/184/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku

 
4935

nr XVI/185/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określania zasad poboru i terminów płatności w 2008 roku

 
4936

nr XVI/191/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
4937

nr XI/140/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr X/111/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2007 roku w sprawie podatku od nieruchomości

 
4938

nr XVI/124/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
4939

nr XVI/125/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4940

nr XVI/126/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 
4941

nr XVI/127/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji publicznej gminy Suchy Las

 
4942

nr XIV/66/2007 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok na terenie Gminy Szczytniki

 
4943

nr XIV/67/2007 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Szczytniki na 2008 rok

 
4944

nr XIV/68/2007 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4945

nr XIII/66/2007 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Zagórów lub jej jednostkom organizacyjnym

 
4946

nr XIII/68/2007 Rady Gminy Zagórów z dnia 30 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę XXXIII/179/2006 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 26 października 2006 r. przyjmująca lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy i miasta Zagórów

 
4947

nr XIII/84/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
4948

nr XIII/89/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. oraz zwolnień z tego podatku

 
4949

nr XIII/90/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4950

nr XIII/91/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2008 r.

 
4951

nr 122/XVIII/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4952

z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" z siedzibą w Kole

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 18:18