Dziennik nr 209 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 grudnia 2007 r.

Nr 209

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4953

nr XV/76/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4954

nr XV/77/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości

 
4955

nr XV/78/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4956

nr XV/79/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania stawki podatku rolnego

 
4957

nr XV/81/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4958

nr XV/82/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4959

nr XV/92/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4960

nr XI/93/07 Rady Gminy Kościan z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na rok 2008

 
4961

nr XI/94/07 Rady Gminy Kościan z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kościan w roku 2008

 
4962

nr XI/95/07 Rady Gminy Kościan z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4963

nr XI/102/07 Rady Gminy Kościan z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4964

nr XIII/63/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4965

nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI218/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

 
4966

nr XVII/112/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4967

nr XVII/113/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4968

nr XVII/114/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4969

nr XVII/115/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 r.

 
4970

nr XVII/116/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
4971

nr XVII/117/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia inkasa opłaty skarbowej

 
4972

nr XVII/118/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
4973

nr XV/71/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca na rok 2008

 
4974

nr XV/73/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy miejskiej Słupca na 2008 rok

 
4975

nr 61/07 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
4976

nr 62/07 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4977

nr 63/07 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4978

nr 64/07 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego

 
4979

nr XV/66/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2008

 
4980

nr XV/67/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 
4981

nr XV/68/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2008, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4982

nr XV/69/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4983

nr XII/83/07 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4984

nr XII/84/07 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych

 
4985

nr 68/2007 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
4986

nr 69/07 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
4987

nr 70/2007 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń oraz wyznaczenia dla nich terminów płatności, a także wprowadzenia przedmiotowych zwolnień

 
4988

nr XIII/59/2007 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4989

nr XIII/60/2007 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

 
4990

nr XIII/61/2007 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego

 
4991

nr XII/58/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 r. na obszarze gminy Rozdrażew

 
4992

nr XII/59/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rozdrażew

 
4993

nr XII/61/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew

 
4994

nr XII/62/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew

 
4995

nr XII/63/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

 
4996

nr X/72/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4997

nr X/73/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4998

nr X/74/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego

 
4999

nr X/75/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5000

nr X/76/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
5001

nr X/77/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2007 r. o określeniu wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:18