Dziennik nr 212 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 grudnia 2008 r.

Nr 212

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3448

nr XIX/114/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrorogu do załatwiania spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

 
3449

nr XXIV/167/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3450

nr XVII/121/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3451

nr XVII/122/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3452

nr XVII/125/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Obrzycko

 
3453

nr XXII/96/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości i opłaty targowej

 
3454

nr XXII/103/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3455

nr XXI/151/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok, ustanowienia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz określenia wzorów Deklaracji i Informacji

 
3456

nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
3457

nr XXI/118/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
3458

nr XXI/119/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3459

nr XXI/120/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 
3460

nr XXI/121/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odrodków transportowych

 
3461

nr XXI/122/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: określająca zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty od posiadania psów

 
3462

nr XXI/123/2008 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: określająca zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
3463

nr XX/119/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie : zmiany uchwały nr XIX/114/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 15 września 2008 r. sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrorogu do załatwiania spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

 
3464

nr XXII/144/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
3465

nr XXII/145/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3466

nr XXII/146/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
3467

nr XXII/147/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu Zyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kościelec

 
3468

nr XXII/148/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Kościelec

 
3469

nr XX/106/08 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
3470

nr XX/107/08 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
3471

nr XX/108/08 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 
3472

nr XX/109/08 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odrodków transportowych na 2009 rok

 
3473

nr XX/1110/08 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
3474

nr XXIV/103/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
3475

nr XXIV/104/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

 
3476

nr XXIV/105/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku odrodków transportowych na 2009 rok

 
3477

nr XXIV/106/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2009 rok

 
3478

nr XXIV/107/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 rok

 
3479

nr XXV/175/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Orchowo

 
3480

nr XXV/176/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 01.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 13:30