Dziennik nr 213 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 31 grudnia 2007 r.

Nr 213*

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
5110

nr 36/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy - powiat gnieźnieński

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
5111

nr X/69/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5112

nr X/70/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 
5113

nr X/71/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 października 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
5114

nr 118/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
5115

nr 119/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa w 2008 roku

 
5116

nr 120/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
5117

nr 122/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kłodawa

 
5118

nr X/54/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
5119

nr 69/XI/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne nie wymienione w art. 79 ustawy o systemie oświaty

 
5120

nr XIV/77/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 
5121

nr XIV/78/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odrodków transportowych

 
5122

nr XIV/79/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na terenie Gminy Komorniki

 
5123

nr XVIII/88/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 
5124

nr XIII/72/07 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
5125

nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
5126

nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowana jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 r.

 
5127

nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2008

 
5128

nr XIII/98/2007 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

 
5129

nr XIII/99/2007 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5130

nr XIII/100/2007 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
5131

nr XIII/101/2007 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej

 
5132

nr XIII/102/2007 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

 
5133

nr XIV/108/07 Rady Gminy Złotów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
5134

nr XIV/84/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/74/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłat lokalnych, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej i opłaty miejscowej obowiązujących w roku 2008

 
5135

nr 195 Rady Miasta Konina z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
5136

nr XVIII/84/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
5137

nr XVIII/85/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 
5138

nr XIV/63/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
5139

nr X/60/07 Rady Gminy Chocz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku i zwolnień od środków transportowych na obszarze Gminy Chocz

 
5140

nr XVII/73/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
5141

nr VIII/49/07 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań

 
5142

nr XVI/254/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
5143

nr 74/07 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji Gminy Osiek Mały dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

 
5144

nr XVI/74/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 
5145

nr XVII/185/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/398/06 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel

 
5146

nr 74/2007 Rady Gminy Władysławów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
5147

nr 75/2007 Rady Gminy Władysławów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
5148

nr 76/2007 Rady Gminy Władysławów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

 
5149

nr 77/2007 Rady Gminy Władysławów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008

 
5150

nr 78/2007 Rady Gminy Władysławów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na rok 2008

 
5151

nr XI/84/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2007 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr X/69/2007 Rady Gminy Święciechowa w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5152

nr XII/74/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
5153

nr XII/76/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 


OGŁOSZENIA STAROSTY SŁUPECKIEGO

 
5154

z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2008 w domach pomocy społecznej na terenie powiatu słupeckiego

 
5155

z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2008 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu słupeckiego na terenie powiatu słupeckiego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:05