Dziennik nr 217 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 3 grudnia 2008 r.

Nr 217

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3583

nr XXXI/236/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3584

nr XXXI/237/08 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odrodków transportowych

 
3585

nr XXXI/241/08 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 r. w sprawie dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2009 roku

 
3586

nr XXXI/248/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
3587

nr XXXI/249/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
3588

nr XXXI/250/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 r.

 
3589

nr XVIII/143/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 r.

 
3590

nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2009

 
3591

nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku odrodków transportowych na rok 2009

 
3592

nr XXI/139/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
3593

nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
3594

nr XXI/141/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok na obszarze Gminy i Miasta Tuliszków

 
3595

nr XXI/142/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tuliszkowa na 2009 rok

 
3596

nr XXI/143/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów na 2009 rok

 
3597

nr XXI/144/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
3598

nr XIX/152/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

 
3599

nr XIX/153/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
3600

nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/104/07 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg w gminie do kategorii dróg gminnych

 


POROZUMIENIE

 
3601

zawarte w dniu 7 października 2008 r. pomiędzy Powiatem Średzkim a Gmina Zaniemyśl w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
3602

z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Krotoszyńskiego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 13:04