Dziennik nr 218 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 3 grudnia 2008 r.

Nr 218

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3603

nr XXIX/190/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
3604

nr XXIX/191/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odrodków transportowych

 
3605

nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3606

nr XXIX/195/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy

 
3607

nr XXIX/200/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3608

nr XXVIII/138/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca na rok 2009

 
3609

nr XXVIII/139/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
3610

nr XXVIII/142/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Słupcy w 2009 roku

 
3611

nr XXVIII/144/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3612

nr XXVIII/145/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy miejskiej Słupca na 2009 rok

 
3613

nr XVII/115/08 Rady Gminy Powidz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3614

nr XVII/116/08 Rady Gminy Powidz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2009 roku

 
3615

nr XVII/117/08 Rady Gminy Powidz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odrodków transportowych

 
3616

nr XXIV/114/08 Rady Gminy Słupca z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

 
3617

nr XXIV/115/08 Rady Gminy Słupca z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie podatku rolnego na obszarze gminy Słupca na 2009 r.

 
3618

nr XXIV/116/08 Rady Gminy Słupca z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku odrodków transportowych na 2009 r.

 
3619

nr XXIV/120/08 Rady Gminy Słupca z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca

 
3620

nr XXIII/144/08 Rady Gminy Babiak z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3621

nr XXIII/146/08 Rady Gminy Babiak z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

 
3622

nr XXVI/219/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

 
3623

nr XXVI/220/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

 
3624

nr XX/208/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

 
3625

nr XXII/145/08 Rady Gminy Brudzew z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określania zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Brudzew

 
3626

nr XX/207/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały wydzielającej w zasobie mieszkaniowym lokal do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

 
3627

nr XX/213/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2009

 
3628

nr XX/217/08 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
3629

nr XX/125/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

 
3630

nr XX/126/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy

 
3631

nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2009 r.

 
3632

nr XX/128/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
3633

nr XX/130/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 
3634

nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 
3635

nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek od środków transportowych

 
3636

nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 
3637

nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania , w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 
3638

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Młodzieży w Poznaniu, znajdującej się na terenie powiatu grodzkiego Poznań

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 13:00