Dziennik nr 219 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 grudnia 2009 r.

Nr 219

 

TREŚĆ
Poz.:

3771

nr XLV/274/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy

 
3772

nr XLVII/282/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Garby

 
3773

nr XLVII/283/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo

 
3774

nr XXXIX/249/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Komorniki

 
3775

nr XXXIX/251/2009 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3776

nr XLIV/266/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia na terenie miasta i gminy Buk wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz poboru tego podatku

 
3777

nr XLIV/267/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
3778

nr XLIV/268/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej w roku 2010 oraz poboru tej opłaty

 
3779

nr XLIV/269/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2010, terminu płatności oraz poboru tej opłaty

 
3780

nr XLIV/270/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010 roku

 
3781

nr XLIV/273/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3782

nr XXXV/243/2009 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY

 
3783

nr 35/2009 Starosty Szamotulskiego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w nowopowstałej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "KANAAN", z siedzibą pod adresem: ul. Lipowa 27, 64-500 Szamotuły

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKPOLSKIEGO

 
3784

nr KN.I.-8.0911-81/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XL/215/09 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 6 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Obornickiego nr XXXIV/180/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na wniosek najemców lub dzierżawców tych lokali

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
3785

z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 07:48