Dziennik nr 225 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 grudnia 2009 r.

Nr 225

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKPOLSKIEGO

 
3917

nr 453/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łubowo

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3918

nr XLI/299/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Palędzie

 
3919

nr XLI/300/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo

 
3920

nr XLI/301/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo

 
3921

nr XXXVIII/156/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Brodnica na 2010 rok

 
3922

nr XXXVIII/157/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brodnica na 2010 rok

 
3923

nr XXXVIII/158/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Brodnica

 
3924

nr XXXVIII/160/2009 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brodnica

 
3925

nr XXXVIII/229/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3926

nr XXXVIII/230/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok

 
3927

nr XXXVIII/231/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 
3928

nr XXXVIII/232/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
3929

nr XXXVIII/238/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dolsk

 
3930

nr XXXVIII/239/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk

 
3931

nr XXXVIII/240/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dolsk

 
3932

nr XXXIV/191/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3933

nr XXXIV/192/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
3934

nr XXXIV/193/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
3935

nr XXXIV/194/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
3936

nr XXXIV/195/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
3937

nr XXXIV/196/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
3938

nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawiania, najmu i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuślin

 
3939

nr XXX/277/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa

 
3940

nr XXX/278/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa

 
3941

nr XXX/279/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
3942

nr XXX/280/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 
3943

nr XXX/282/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Sapowicach

 
3944

nr XXX/283/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Sapowicach

 
3945

nr XXX/284/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Strykowie

 
3946

nr 359/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem

 
3947

nr 361/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem

 
3948

nr 362/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne

 
3949

nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3950

nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
3951

nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
3952

nr XXXV/251/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych na terenie miasta Wągrowca

 
3953

nr XLIV/347/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2010 rok

 
3954

nr XLIV/348/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na rok 2010

 
3955

nr XLIV/349/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl

 
3956

nr LXII/862/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3957

nr LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień

 
3958

nr LXII/864/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2010 rok

 
3959

nr XXVII/358/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3960

nr XXVII/359/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3961

nr XXXIII/261/09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2009-2012"

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 15:00