Dziennik nr 23 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 lutego 2008 r.

Nr 23

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
467

nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień podatkowych

 
468

nr XIII/81/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku

 
469

nr XIV/86/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2008 rok na terenie gminy Borek Wlkp.

 
470

nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.

 
471

nr XIV/95/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty

 
472

nr IX/77/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/154/2002 z dnia 26 marca 2002 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
473

nr IX/79/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/188/2006 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 27 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miedzichowie

 
474

nr IX/81/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia opłaty targowej, sposobu jej poboru i określenia inkasenta

 
475

nr IX/87/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

 
476

nr XV/130/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Władzimirów działka nr 62/9

 
477

nr XV/131/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Władzimirów działka nr 186

 
478

nr XV/135/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

 
479

nr XVI/193/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji miesięcznej dla niepublicznych przedszkoli

 
480

nr XXI/94/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
481

nr XVIII/93/07 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dolsk na lata 2008 - 2012

 
482

nr XVI/85/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Koło

 
483

uchwała nr XII/90/2007 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół

 
484

nr XXV/190/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

 
485

nr XXV/196/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2008

 
486

nr XIV/111/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Wilczyn na 2008 rok

 
487

nr XIV/115/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za transport i składowanie odpadów stałych na składowiskach odpadów komunalnych

 
488

nr XIII/120/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/4/99 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 11 marca 1999 r. dotyczącej założenia Gimnazjum w Chrośnicy

 
489

nr XIII/121/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chrośnicy

 
490

nr XIII/122/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/134/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. dotyczącej określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Łomnicy

 
491

nr XVIII/124/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 


POROZUMIENIA

 
492

porozumienie z dnia 21 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim z Powiatem Wągrowieckim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
493

porozumienie z dnia 27 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewoda Wielkopolskim z Powiatem Kaliskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY TURECKIEGO

 
494

zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2008

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
495

komunikat z dnia 21 stycznia Starosty Rawickiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat rawicki w roku 2008

 
496

komunikat Starosty Rawickiego z dnia 21 stycznia 208 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie prowadzonym przez powiat rawicki w roku 2008

 
497

ogłoszenie Starosty Powiatu Międzychodzkiego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego w roku 2008

 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ŚRODZIE WLKP

 
498

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wlkp. za rok. 2007

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
499

informacja nr WCC/113A/3413/W/OPO/2008/AJ i PCC/1114A/3413/W/OPO/2008/AJ w sprawie przedsiębiorcy "Pfeifer & Langen Polska" S.A. w Poznaniu

 


OBWIESZCZENIA

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
500

obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mieścisko przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2008 r.

 
501

obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2008 r.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:06