Dziennik nr 233 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 31 grudnia 2009 r.

Nr 233

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4231

nr XXXI/221/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4232

nr XXXI/222/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

 
4233

nr XXXI/223/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
4234

nr XXXI/224/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4235

nr XXXI/226/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4236

nr XXXI/227/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy Przykona z dnia 15 czerwca 2009 roku

 
4237

nr XXXI/229/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie

 
4238

nr XXXI/230/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonym przez Gminę Przykona

 
4239

nr XXXI/234/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2010-2014

 
4240

nr XXXI/239/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

 
4241

nr LIV/347/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Trzemeszno stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/245/2005 z 30 marca 2005 r.

 
4242

nr LIV/352/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Modrzewiowa"

 
4243

nr XXX/208/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4244

nr XXX/209/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4245

nr XXX/210/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4246

nr XXX/211/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso

 
4247

nr XXXII/172/2009 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4248

nr XXXII/173/2009 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4249

nr XXXII/174/2009 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4250

nr XXXIV/153/09 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4251

nr XXXIV/154/09 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4252

nr XXXIV/155/09 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4253

nr XXVIII/181/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4254

nr XXVIII/182/2009 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

 
4255

nr XXXIX/246/09 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4256

nr XXXIX/247/09 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orchowo

 
4257

nr XLI/225/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy miejskiej Słupca na 2010 rok

 
4258

nr /257/2009 Rady Gminy w Kole z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4259

nr XXX/258/2009 Rady Gminy w Kole z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4260

nr XXX/259/2009 Rady Gminy w Kole z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4261

nr XXX/185/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

 
4262

nr XXX/186/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4263

nr XXX/187/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
4264

nr XXX/188/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
4265

nr XXX/189/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok

 
4266

nr XXX/190/09 Rady Gminy Turek z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
4267

nr XXXIII/127/09 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30października 2009 r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia"

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4268

nr KN.Le.5.0911-85/09 z dnia 19 listopada 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XXXVI/244/2009 Rady Gminy Piaski z dnia 19 października 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych

 
4269

nr KN.I.-7.0911-94/09 z dnia 25 listopada 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXIV/200/09 Rady Gminy Kuślin z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wydzierżawiania, najem i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuślin

 
4270

nr KN.I-2.0911-93/09 z dnia 25 listopada 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXXIII/127/09 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 października 2009r. W sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia"

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.07.2012 - 14:13