Dziennik nr 239 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 239

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4151

nr XXI/117/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 
4152

nr XXI/118/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych na rok 2009

 
4153

nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009

 
4154

nr XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na rok 2009

 
4155

nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

 
4156

nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2009

 
4157

nr XX/193/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ulicy Marchlewskiego

 
4158

nr XXX/164/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
4159

nr XXVIII/341/08 Rady Miasta Piły z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła w 2009 r.

 
4160

nr XXVIII/345/08 Rady Miasta Piły z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych przedsiębiorcom w roku 2009

 
4161

nr XVI/107/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie wsi Stara Wiśniewska

 
4162

nr XXVII/142/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
4163

nr XXXVIII/338/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

 
4164

nr XX/220/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2009

 
4165

nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 
4166

nr XX/226/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Turku

 
4167

nr XXIII/105/2008 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraszewicach do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

 
4168

nr XXII/165/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia ilości przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2009 roku

 
4169

nr 221/XXXII/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 198/XXIX Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z kortów w Bolechowie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 11:15