Dziennik nr 245 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 245

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4318

nr 131/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości.

 
4319

nr 132/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych.

 
4320

nr 133/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

 
4321

nr 134/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok 2009.

 
4322

nr XVII/110/2008 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2008 r. w sprawie : zwolnienia z opłat od zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

 
4323

nr XIX/121/2008 Rady Gminy Kamieniec z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2009 r.

 
4324

nr XXVII/265/08 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
4325

nr XXIII/108/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie :ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 
4326

nr XXIII/109/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny 1 q żyta , przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2009 r.

 
4327

nr XXI/142/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kiszkowo na 2009 rok oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
4328

nr XXI/143/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2009 rok.

 
4329

nr XV/88/08 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 
4330

nr 215/XXXI/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 
4331

nr XVII/106/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

 
4332

nr XVII/107/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 
4333

nr XVII/108/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych.

 
4334

nr XVII/110/2008 Rady Gminy Dominowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 
4335

nr XXVI/154/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 
4336

nr XXVI/159/2008 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
4337

nr XX/91/2008 Rady Gminy Doruchów z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 
4338

nr XX/92/2008 Rady Gminy Doruchów z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości .

 
4339

nr XX/93/2008 Rady Gminy Doruchów z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie : stawek podatku od środków transportowych.

 
4340

nr XVIII/109/2008 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

 
4341

nr XVIII/110/2008 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2009 rok.

 
4342

nr XVIII/111/2008 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 
4343

nr XVIII/112/2008 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 
4344

nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

 
4345

nr XXVIII/202/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.

 
4346

nr XXVIII/203/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

 
4347

nr XXVIII/204/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów załączników do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny.

 
4348

nr XXVIII/205/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

 
4349

nr XXVIII/206/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 
4350

nr XVIII/117/2008 Rady Gminy Granowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2009r.

 
4351

nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Granowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ; wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 
4352

nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Granowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
4353

nr XX/128/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2009 r.

 
4354

nr XX/129/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 
4355

nr XX/130/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2009.

 
4356

nr XX/131/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo na 2009 rok.

 
4357

nr XX/132/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

 
4358

nr XXIII/101/2008 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie :ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:37