Dziennik nr 246 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 246

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4359

nr XVIII/129/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 
4360

nr XVIII/135/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
4361

nr XVIII/139/2008 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 
4362

nr XXXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 
4363

nr XXII/142/2008 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku.

 
4364

nr XXII/144/2008 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2009 oraz sposobu pobierania tego podatku.

 
4365

nr XVIII/145/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2009 rok.

 
4366

nr XXI/150/08 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
4367

nr XXI/151/08 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

 
4368

nr XXII/189/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 
4369

nr XXII/190/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 
4370

nr XXII/191/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
4371

nr XXII/192/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XVII/166/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 22 marca 2004 r. dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice.

 
4372

nr XV/116/2008 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 
4373

nr XV/117/2008 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 
4374

nr XV/118/2008 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do podstawy obliczania podatku rolnego na 2009 rok.

 
4375

nr XV/119/2008 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej.

 
4376

nr XV/120/2008 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

 
4377

nr XXXVIII/361/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

 
4378

nr XXXVIII/362/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie : obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za rok 2009.

 
4379

nr XXXVIII/363/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie : stawek podatku od środków transportowych.

 
4380

nr XXXVIII/364/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2009.

 
4381

nr XXXVIII/365/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 
4382

nr XXI/132/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 
4383

nr XXI/133/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

 
4384

nr XXII/218/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie : określenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 
4385

nr XXVII/236/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

 
4386

nr XXVII/239/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę na IV/26/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 
4387

nr XVIII/155/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

 
4388

nr XVIII/157/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia opłaty targowej.

 
4389

nr XX/123/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 listopada 2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta celów wymiaru podatku rolnego.

 
4390

nr XX/124/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Miasta Sulmierzyce.

 
4391

nr XX/112/08 Rady Gminy Wapno z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.

 
4392

nr XVI/99/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.

 
4393

nr XVI/100/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 
4394

nr XVI/101/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 
4395

nr XXIII/106/2008 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy Szczytniki.

 
4396

nr XXIII/107/2008 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Szczytniki ma 2009 rok.

 
4397

nr XXIII/108/2008 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie : określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 
4398

nr XXVII/157/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok.

 
4399

nr XXVII/158/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 
4400

nr XXVII/159/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie, obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego.

 
4401

nr XXVII/160/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: opłaty targowej.

 
4402

nr XXVII/161/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:27