Dziennik nr 4 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 stycznia 2003 r.

Nr 4

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
61

nr II/17/02 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kłecko na 2003 rok

 
62

nr V/27/02 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Buk na 2003 rok

 
63

nr IV/28/02 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
64

nr II/23/02 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie budżetu gminy na rok 2003

 
65

nr III/21/02 Rady Gminy Czermin z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czermin na 2003 rok

 
66

nr IV/20/02 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
67

nr III/22/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dopiewo na 2003 rok

 
68

nr IV/18/02 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
69

nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2003

 
70

nr IV/39/02 Rady Miejskiej Gminy Rakonowice z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2003

 
71

nr III/23/02 Rady Gminy w Szczytnikach z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 11:12