Dziennik nr 42 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 marca 2003 r.

Nr 42

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
769

nr 12/03 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
770

nr IV/34/2002 Rady Gminy w Malanowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
771

nr V/30/03 Rady Gminy Lądek z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Lądek

 
772

nr IV/24/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Siedlec

 
773

nr IV/36/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
774

nr IV/35/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
775

nr IV/28/2003 Rady Gminy Słupca z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Słupcy

 
776

nr VIII/51/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
777

nr VIII/52/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
778

nr VIII/53/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr LXXVIII/728/2002 z dnia 24 września 2002 r. dotyczącej nadania nazw ulic

 
779

nr VIII/56/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
780

nr IV/31/03 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/134/2000 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zarządzenia na terenie gminy Sośnie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXXIII/204/02 z dnia 29 czerwca 2002 roku

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
781

nr V/37/2003 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawickiego

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
782

nr SO 9/10-P/Ka/03 z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Gołuchów

 
783

nr SO 9/6-D/Ka/03 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2003 rok gminy Gołuchów

 
784

nr 23/SO-12/D/2003/Ko z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Kłodawa

 
785

nr 41/SO-12/P/2003/Ko z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie wydania opinii o prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego gminy Przykona

 
786

nr 42/SO-12/P/2003/Ko z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie wydania opinii o prognozie kształtowania się kwoty długu gminy i miasta Kłodawa

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
787

nr WCC/1030B/3706/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/1014B/3706/W/OPO/2003/AJ z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa oraz przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
788

aneks nr 1 z dnia 5 marca 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 14 stycznia 2002 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu transportu sanitarnego

 


POROZUMIENIE

 
789

zawarte w dniu 4 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Międzychodzkim w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 


KOMUNIKATY

 
790

komunikat Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2003 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 
791

Komunikat Starosty Międzychodzkiego z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego w roku 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:39