Dziennik nr 5 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 stycznia 2003 r.

Nr 5

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
72

nr I/4/02 Rady Gminy Krzymów z dnia 18 listopada 2002 r w sprawie Statutu Gminy Krzymów

 
73

nr III/17/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Złotowie

 
74

nr II/16/02 Rady gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaczory na 2003 rok

 
75

nr II/5/02 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów w Kamienicy, gmina Kazimierz Biskupi

 
76

nr III/18/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kaźmierz

 
77

nr III/19/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie zwolnień z opłaty stałej wniosku o wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
78

nr III/29/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie gminy Kaźmierz

 
79

nr III/22/02 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
80

nr III/24/02 Rady Gminy w Łubowie z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
81

nr IV/22/02 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
82

nr III/14/02 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
83

nr III/19/02 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Słupca

 
84

nr III/21/02 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i organu do tego uprawnionego

 
85

nr IV/41/02 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na rok 2003

 


POROZUMIENIE

 
86

zawarte dnia 20 stycznia 2003 r w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz dotyczące prowadzenia spraw określonych w art.30 ust.4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 11:10