Dziennik nr 5 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 4 lutego 2008 r.

Nr 5

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
80

nr XI/85/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Tarnowie Podgórnym po południowej stronie drogi krajowej nr 2

 
81

nr XII/94/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 
82

nr XIII/85/2007 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2008

 
83

nr XIII/116/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kazimierz Biskupi, działka nr 251, gmina Kazimierz Biskupi

 
84

nr XIII/117/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka działki nr 7/3, 7/8, 7/9, 7/10

 
85

nr XIII/119/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Bielawy, obręb geodezyjny Sokółki działki nr 65/5, 65/7, 65/10, 98/14, 98/15, 98/16

 
86

nr XIII/163/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Brodowskiej

 
87

nr XIII/64/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

 
88

nr XIII/66/07 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
89

nr X/71/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
90

nr XI/54/07 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
91

nr XI/55/07 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
92

nr XI/56/07 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 
93

nr XI/57/07 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
94

nr XI/58/07 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
95

nr XI/59/07 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 r.

 
96

nr XI/63/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnówka na 2008 r."

 
97

nr XIII/87/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. oraz sposobu jego poboru

 
98

nr XIII/88/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
99

nr XIII/89/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminów i sposobu jej poboru

 
100

nr XIII/90/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r.

 
101

nr XIII/91/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
102

nr XIII/94/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wilczyn

 
103

nr XIII/97/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy do kategorii dróg gminnych

 
104

nr XIII/101/07 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wilczyn oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
105

nr XVI/110/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pniewy w roku 2008

 
106

nr XVII/91/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
107

nr XVII/93/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gortatowa

 
108

nr XVII/113/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewiec

 
109

nr XVII/195/07 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2007-2011

 
110

nr XV/80/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
111

nr XVI/192/2007 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/177/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości

 
112

nr XVII/97/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka na 2008 rok

 
113

nr XVII/101/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Trzcianka

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 09:03