Dziennik nr 55 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 kwietnia 2003 r.

Nr 55

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1034

nr IV/34/03 Rady Gminy i Miasta Zbąszyń z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie budżetu gminy i miasta Zbąszyń na rok 2003

 
1035

nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Dolsk

 
1036

nr V/32/03 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Dolska

 
1037

nr V/33/03 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutów sołectw

 
1038

nr V/34/03 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk

 
1039

nr IV/21/2003 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz granic ich obwodów szkolnych na terenie Gminy Miedzichowo

 
1040

nr VI/40/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kaźmierz

 
1041

nr VI/44/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności

 


POROZUMIENIE

 
1042

zawarte w dniu 29 stycznia 2003 roku pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a gminą Czarnków w sprawie powierzenia gminie Czarnków realizacji zadania własnego powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.04.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:08