Dziennik nr 76 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 maja 2003 r.

Nr 76

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1464

nr XXXVI/195/02 Rady Miejskiej Pyzdr z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1465

nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 3 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie poboru w roku 2003 należności pieniężnych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw i miasta Opalenica

 
1466

nr 38/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławów na 2003 r.

 
1467

nr VI/32/2003 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Brodnica

 
1468

nr VI/35/2003 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Brodnica

 
1469

nr VII/58/2003 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na obszarze Gminy Pniewy

 


KOMUNIKAT STAROSTY

 
1470

ogłoszenie Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIA

 
1471

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turku za 2002 r.

 
1472

zarządzenie Nr 6/03 Wójta Gminy Władysławów z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Władysławów za 2002 r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:21