Dziennik nr 81 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 czerwca 2004 r.

Nr 81

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1697

nr XV/108/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyla Góra

 
1698

nr XV/109/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobyla Góra w latach 2003-2007

 
1699

nr XVI/120/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 
1700

nr XI/67/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie

 


SPRAWOZDANIA

 
1701

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2003 rok

 
1702

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2003 rok

 
1703

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2003 rok

 
1704

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 13:15