Dziennik nr 86 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 czerwca 2004 r.

Nr 86

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1765

nr XI/72/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w zasobie mieszkaniowym gminy

 
1766

nr XIII/117/04 Rady Miejskiej Kleczewa z dnia 27 lutego 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2004

 
1767

nr XVII/89/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na obszarze Gminy Przykona

 
1768

nr XIV/98/04 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 
1769

nr XIV/102/2004 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na udzielenie pomocy w dożywianiu uczniów w 2004 roku

 
1770

nr 72/2004 Rady Gminy Rzgów z dnia 31 marca 2004 w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym

 
1771

nr 158/XXIII/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 kwietnia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr 67/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1772

nr 159/XXIII/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia cen biletów za przewozy osób i bagażu autobusami komunikacji gminnej w Czerwonaku oraz opłat dodatkowych

 
1773

nr XIX/133/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta Słupcy dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

 
1774

nr XX/119/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Szamotuły w sprawie podziału sołectwa Przyborowo na dwa sołectwa: Przyborowo i Przyborówko

 
1775

nr XX/120/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Szamotułach, ustalania ich granic, numerów oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 
1776

nr XX/121/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
1777

nr XX/243/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : al. Powstańców Wlkp. - Łącznej

 


SPRAWOZDANIA

 
1778

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Słupcy za 2003 rok

 
1779

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:58