Dziennik nr 94 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 czerwca 2004 r.

Nr 94

 

TREŚĆ
Poz.:

 

1895

nr XIV/82/2004 Rady Gminy Czermin z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi : Grab, Mamoty, Pieruszyce, Pieruchy, Strzydzew, Skrzypnia, Wieczyn, Żbiki, Żegocin, będących zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernin

 
1896

nr XVIII/85/2004 Rady Gminy i Miasta Odolanowa z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zmiany treści Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie

 
1897

nr XXI/120/04 Rady Gminy Babiak z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1898

nr 106/04 Rady Gminy w Opatówku z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 261/02 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Opatówek

 
1899

nr XIV/79/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na obszarze gminy Dobrzyca w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 
1900

nr XIV/80/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Dobrzyca

 
1901

nr XXIII/161/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla wyborów przebywających w zakładzie Poprawczym w Trzemesznie w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 


POROZUMIENIA

 
1902

zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy powiatem Słupeckim a gminą miejską Słupca w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupcy zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu Słupeckiego

 
1903

zawarte w dniu 14 maja 2004 r. pomiędzy powiatem Pilskim a gminą Białośliwie w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
1904

zawarte w dniu 14 maja 2004 r. pomiędzy powiatem Pilskim a gminą Miasteczko Krajeńskie w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
1905

zawarte w dniu 14 maja 2004 r. pomiędzy powiatem Pilskim a gminą Łobżenica w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
1906

zawarte w dniu 14 maja 2004 r. pomiędzy powiatem Pilskim a gminą Wysoka w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
1907

zawarte w dniu 14 maja 2004 r. pomiędzy powiatem Pilskim a gminą Szydłowo w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 
1908

zawarte w dniu 14 maja 2004 r. pomiędzy powiatem Pilskim a gminą Wyrzysk w sprawie powierzenia przebudowy chodnika

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 22.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:34