Dziennik nr 95 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 czerwca 2004 r.

Nr 95

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1909

nr XIV/60/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rychtal na 2004 rok

 
1910

nr 70/XI/2004 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sulmierzyce na 2004 rok

 
1911

nr XVI/65/2004 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 
1912

nr 86/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opatówek na 2004 r.

 
1913

nr XIV/72/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłat za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1914

nr XIV/73/2004 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

 
1915

nr XVII/84/2004 Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 
1916

nr XIV/72/04 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wiejskiego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
1917

nr XIV/75/04 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
1918

nr XV/93/04 Rady Gminy Ceków- Kolonia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie celowości ustanowienia herbu oraz flagi Gminy Ceków - Kolonia

 
1919

nr 89/XII/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny

 
1920

nr 93/XII/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr 41/VI/03 z dnia 25 kwietnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Brzeziny

 
1921

nr 94/XII/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
1922

nr XV/91/2004 Rady Gminy Blizanów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 
1923

nr XVI/94/04 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie ustalenia obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ceków - Kolonia

 


SPRAWOZDANIE

 
1924

sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań społeczno - gospodarczych gminy Blizanów za 2003 rok

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1925

z dnia 26 maja 2004 r. o ogłoszeniu rejestru domów pomocy społecznej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:31