Pożegnano rotmistrza Dembińskiego

W kaplicy pałacowej rodu Raczyńskich w Rogalinie złożono doczesne szczątki rotmistrza Ryszarda Stefana Dembińskiego. W uroczystościach pogrzebowych tego wielkiego patrioty wziął udział wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Ryszard Stefan Dembiński urodził się w 1924 roku w Poznaniu. Był sybirakiem, wraz z matką został zesłany przez Sowietów do Kazachstanu. Wstąpił do armii generała Władysława Andersa, a później jako żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka brał udział w wyzwalaniu Francji, Belgii i Holandii.
Po zakończeniu wojny Ryszard Dembiński pozostał na emigracji w Londynie. Tam pełnił przez wiele lat funkcję sekretarza, członka redakcji i przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej". Aktywnie działał w Polskim Instytucie i Muzeum im. Generała Sikorskiego w Londynie. Od 1999 roku honorowo pełnił funkcję członka Rady Dziedzictwa Archiwalnego przy ministrze kultury, Rady Studium Polski Podziemnej i Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Był mężem córki prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego, Wandą Różą hr. Raczyńską herbu Nałęcz. Rotmistrz Dembiński spoczął obok Edwarda Raczyńskiego, byłego prezydenta RP na uchodźstwie.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 08.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:58