"Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta - etap II" - FAMI II

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez służby Wojewody Wielkopolskiego na rzecz obywateli państw trzecich poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.12.2022

Wartość projektu: 6 791 658,15 PLN PLN

Wartość dofinansowania FAMI: 5 093 743,61 PLN

Wartość współfinansowania z budżetu państwa: 1 697 914,54 PLN

Cele cząstkowe projektu:

  • podniesienie standardów bezpośredniej obsługi klienta,
  • optymalizacja warunków pracy i wyposażenia stanowisk obsługujących obywateli państw trzecich w Wydziale Spraw Cudzoziemcow,
  • usprawnienie systemu magazynowania i archiwizacji akt,
  • zwiększenie skuteczności komunikacji z klientem,
  • dalszy rozwój narzędzi informatycznych dla zapewnienia skutecznej i sprawnej obsługi obywateli państw trzecich,
  • usprawnienie procesów wewnętrznych związanych z obsługą spraw obywateli państw trzecich, w tym komunikacji wewnętrznej,
  • wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich zaangażowanych w sprawy obywateli państw trzecich.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

FAMI
Bezpieczna Przystań
Flaga Polski i godło
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 23.07.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 23.07.2021 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.08.2021 - 12:25