Koronawirus - akty prawne

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS w Ostrzeszowie Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dotycząca ograniczenia działalności DPS w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nieorganizowania wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. wydane Prezydentowi Miasta Kalisza w sprawie pozostawienia w gotowości do przyjęcia osób podlegających kwarantannie, podmiotu wskazanego Wojewodzie... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 31 marca 2020 r. wydane Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu w sprawie zabezpieczenia miejsca kwarantanny na terenie Szkoły Policji w Pile Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 27 marca 2020 r. wydane Staroście Pleszewskiemu w sprawie pozostawienia w gotowości do przyjęcia osób podlegających kwarantannie, podmiotu wskazanego Wojewodzie jako... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 23 marca 2020 r. wydane Staroście Średzkiemu w sprawie pozostawienia w gotowości do przyjęcia osób podlegających kwarantannie Niepublicznego Szkolnego Schroniska... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2020 r. dotycząca domów pomocy społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS w Pniewach Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. dotycząca domów pomocy społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. dotycząca współpracy służb Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. odwołującą polecenie z dnia 31.03.2020 r. sygn. ZK-IX.68.1.11.2020.1 w sprawie polecenia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa wielkopolskiego zlecenia zadań podległym... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. dotycząca współpracy służb Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. dotycząca domów pomocy społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS w Kępnie Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności ŚDS im. Jana Pawła II w Liskowie Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. dotycząca domów pomocy społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. dotycząca współpracy służb Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. dotycząca zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. dotycząca ograniczenia działalności SOW oraz OIK Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. dotycząca współpracy służb Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. dotycząca domów pomocy społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. dotycząca czasowego zawieszenia działalności Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczącą czasowego zawieszenia działaności ośrodków integracji społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotyczącą czasowego ograniczenia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotycząca czasowego zawieszenia działalności centrów i klubów integracji społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotycząca ograniczenia działalności jednostek wsparcia dziennego Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotycząca domów pomocy społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotycząca specjalistycznych ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. dotycząca współpracy służb Pobierz
Polecenia Wojewody Wielkopolskiego
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. dotyczące zmiany organizacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na jednoprofilowy szpital zakaźny Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. dotyczące wprowadzenia triage w szpitalach Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. dotyczące wsparcia domów pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności CIS oraz KIS Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie współpracy służb Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie domów pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie SOW oraz OIK Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczące wprowadzenia triage w szpitalach Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Krotoszyński Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 o instytucjach Dziennego Opiekuna Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Prezydent Miasta Kalisza Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczące pomocy osobom bezdomnym i przedsiębiorcom - Urzędy Pracy Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Leszczyński Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - KWP - Szkoła Policji w Pile Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. kierowane do organów samorządu terytorialnego w zakresie współpracy straży miejskich/gminnych z Policją Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Pleszewski Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2020 r. nakładające na Policję zadania w związku z ochroną szpitali Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Prezydent Miasta Kalisza Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 ws. SOW-ów i OIK-ów Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 ws. DPS-ów Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. o instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. o współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. wojewody dotyczące zamknięcia placówek dziennych pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. o podejmowaniu działań informacyjnych w czasie obowiązywania stanu epidemii, w szczególności o ograniczeniu przebywania w miejscach publicznych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Średzki Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Ostrowski Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. dotyczące zmiany organizacji szpitala im. J. Strusia na jednoimienny szpital zakaźny Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. dotyczące wsparcia jednostkom opieki i pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. dotyczące wsparcia osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r.dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o dokonywaniu pomiaru temperatury ciała osób wjeżdżających na teren województwa wielkopolskiego w pociągach przewożących pasażerów na trasach międzynarodowych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o zapewnieniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o przekazaniu pacjentów szpitala miejskiego im. Józefa Strusia do innych szpitali Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności domów pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 dotyczące żłobków, klubów dziecięcych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.dotyczące zakazu transportu osób z CODIV-19 Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczące zamknięcia placówek dziennych pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. dotyczące nieorganizowania wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. dotyczące wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach Pobierz
Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Zarządzenie nr 287/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy w Szczytnikach wykonywania określonych zadań Urzędu Gminy w Brzezinach Pobierz
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego… Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego… Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego… Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Rozporządzenie porządkowe Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na teren niektórych podmiotów umieszczonych w wykazie obejmującym listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą Pobierz