Zarządzenie Nr 139/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 31.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.04.2017 - 09:43