Zarządzenie nr 198/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez podmioty uprawnione ubiegające się o środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszeń