Zarządzenie Nr 10/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.